Luni, 2 aprilie 2018, este ultima zi în care clujenii își mai pot plăti impozitele locale pentru anul în curs pentru a beneficia de bonificația de 10% din valoarea acestora. După această dată, se calculează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

Viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea, anunță o alternativă pentru plata impozitelor la ghișeele primăriei Cluj-Napoca și aceasta este varianta de plată online la adresa www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/. Totodată pentru plata integrală a impozitului până la data de 2 aprilie 2018 cetățenii beneficiază de 10% reducere.

Sistemul de plăți poate fi folosit de orice persoană înregistrată în registrul sistemului și servește la vizualizarea și plata impozitelor aferente bunurilor la care cetățeanul este proprietar ori coproprietar. Pentru folosirea sistemului cetățenii au trei modalități de obținere a credențialelor:

Cazul 1:

 • Completează și depun o cerere(se găsește la ghișeu) la sediul Direcției Taxe și Impozite Locale, la orice primărie de cartier ori la Centrul de Informare al Cetățenilor
 • La cerere se adăuga o copie a actului de identitate în cazul persoanelor fizice sau o copie CUI în cazul persoanelor juridice
 • Răspunsul se obține pe loc

Cazul 2:

 • Completează și se listează cererea de la adresa www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/cerere.php 
 • Adăuga o copie a actului de identitate în cazul persoanelor fizice sau o copie CUI în cazul persoanelor juridice
 • Trimit ambele prin poștă pe adresa Direcției Taxe și Impozite Locale, Piața Unirii nr.1, camera 13
 • Răspunsul se primește prin firma de curierat cu confirmare de primire la adresa de domiciliu, respectiv la adresa sediului

Cazul 3:

Taxele ce pot fi plătite fără utilizator și parolă:

 • Autorizație liber acces – amenzi – carte de identitate
 • Carte provizorie de identitate – viză de reședință – schimbare de nume
 • Divorț administrativ – cereri de stare civilă
 • Furnizare date de la evidența populației

Important

 • Nu se poate efectua plata abonamentului de parcare ori prelungirea acestuia, pentru această situație se ia legătura cu Serviciul Administrare Parcări Tel 0264-596030 – interior 4220 sau 4221
 • Nu se pot plăti impozite datorate pentru bunuri deținute de către alte persoane

Mai există si posibilitatea viramentului bancar in conturile instituției deschise la Trezorerie. Informații privind plata taxelor și impozitelor locale prin virament bancar, în conturile de trezorerie ale Primăriei Cluj-Napoca, puteți găsi accesând link-ul https://www.e-primariaclujnapoca.ro/taxe/Cont_IBAN_2006.html.

În vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinație nerezidențială/mixtă, rapoartele de evaluare se depun în copie, la organul fiscal local, ca anexă la declarația contribuabilului, până la data de 2 aprilie 2018.
Rapoartele de evaluare se întocmesc de către un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării și reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2017. Clujenii au obligaţia, în conformitate cu Legea Codului Fiscal, ca până în 2 aprilie 2018, să-şi achite jumătate din impozitul pe anul în curs, iar cealaltă jumătate până la sfârşitul lunii septembrie.

Încarcă mai mult de Exponentul
Încarcă mai mult în Administrație
Comentariile sunt închise.

Verificați de asemenea

Invitație la aprinderea flăcării culturii

Ministerul Culturii vă invită miercuri, 15 ianuarie,  începând cu ora 18.00, să luați part…